Watches/Warnings/Advisories

Flomfare   lavereliggende områder fra Agder til Oslo og Akershus (NO001*)Valider: 23/02/2024 03:00  -  24/02/2024 06:59
./ajax-images/meteoalarm_12.svg Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder fra Agder til Oslo og Akershus 23.02.2024

Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av natt til fredag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele kan forverre situasjonen. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Det er fremdeles stor usikkerhet i hvor mye regn som kommer og hvilke områder som blir mest berørt.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. kjellere). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 
Flomfare   lavereliggende områder fra Agder til Oslo og Akershus (NO001*)Valider: 23/02/2024 03:00  -  24/02/2024 06:59
./ajax-images/meteoalarm_12.svg Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder fra Agder til Oslo og Akershus 23.02.2024

Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av natt til fredag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele kan forverre situasjonen. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. kjellere). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 
Flomfare   lavereliggende områder fra Agder til Oslo og Akershus (NO001*)Valider: 23/02/2024 03:00  -  06:59
./ajax-images/meteoalarm_12.svg Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder fra Agder til Oslo og Akershus 22.02.2024

Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av natt til fredag på grunn av mye regn, i tillegg til snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele kan forverre situasjonen. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. kjellere). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 

This warning data is courtesy of and is Copyright © by EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.org/) and respective National Meteorological Services.
Used with permission per www.meteoalarm.org Terms & Conditions of Reuse.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible.
For the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.org.
get-meteoalarm-warning-inc.php - V3.16 - 08-Mar-2023
adapted by Saratoga-Weather.org with permission from wrnWarningEU-CAP.php script in pwsdashboard.com.