^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Септември 20211 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.2°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 1024.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.2 m/s
Усреднена посока навятъра 82° (И)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 19.7°C на 01 в 10:43
Min. температура 13.0°C на 01 в 06:11
Max. влажност 95% на 01 в 00:00
Min. влажност 72% на 01 в 10:45
Max. атм. налягане 1026.6 mb на 01 в 10:12
Min. атм. налягане 1023.0 mb на 01 в 19:17
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 01 в 20:06
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 085°(И) на 01 в 20:14
Max индекс на топлината 19.7°C на 01 в 10:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.6°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1024.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.8 m/s
Усреднена посока навятъра 257° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 25.3°C на 02 в 18:48
Min. температура 13.4°C на 02 в 06:38
Max. влажност 95% на 02 в 05:52
Min. влажност 36% на 02 в 18:46
Max. атм. налягане 1027.6 mb на 02 в 08:58
Min. атм. налягане 1020.1 mb на 02 в 22:14
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 02 в 17:22
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 219°(ЮЗ) на 02 в 14:21
Max индекс на топлината 25.8°C на 02 в 18:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.4°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1019.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.2 m/s
Усреднена посока навятъра 303° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 20.5°C на 03 в 12:04
Min. температура 12.7°C на 03 в 07:14
Max. влажност 87% на 03 в 23:55
Min. влажност 45% на 03 в 12:05
Max. атм. налягане 1020.6 mb на 03 в 00:02
Min. атм. налягане 1017.9 mb на 03 в 20:26
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 03 в 10:45
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 05°(С) на 03 в 10:47
Max индекс на топлината 25.3°C на 03 в 12:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 11.2°C
Усреднена атм. налягане 1021.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.7 m/s
Усреднена посока навятъра 68° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 17.1°C на 04 в 14:09
Min. температура 12.7°C на 04 в 01:40
Max. влажност 88% на 04 в 02:01
Min. влажност 61% на 04 в 09:52
Max. атм. налягане 1024.2 mb на 04 в 23:55
Min. атм. налягане 1019.1 mb на 04 в 01:17
Max скорост на вятъра 9.3 m/s на 04 в 17:17
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 077°(ИСИ) на 04 в 17:14
Max индекс на топлината 17.1°C на 04 в 13:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.1°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1025.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.3 m/s
Усреднена посока навятъра 213° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 17.2°C на 05 в 09:30
Min. температура 13.6°C на 05 в 07:58
Max. влажност 88% на 05 в 23:59
Min. влажност 63% на 05 в 01:48
Max. атм. налягане 1026.4 mb на 05 в 10:06
Min. атм. налягане 1024.1 mb на 05 в 00:03
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 05 в 15:13
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 225°(ЮЗ) на 05 в 15:49
Max индекс на топлината 17.2°C на 05 в 09:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1023.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.7 m/s
Усреднена посока навятъра 253° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 16.6°C на 06 в 19:46
Min. температура 11.8°C на 06 в 07:13
Max. влажност 95% на 06 в 09:15
Min. влажност 78% на 06 в 21:52
Max. атм. налягане 1025.5 mb на 06 в 00:08
Min. атм. налягане 1021.7 mb на 06 в 19:39
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 06 в 17:34
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 228°(ЮЗ) на 06 в 17:34
Max индекс на топлината 16.6°C на 06 в 19:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 14.4°C
Усреднена атм. налягане 1021.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.9 m/s
Усреднена посока навятъра 251° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 17.1°C на 07 в 18:57
Min. температура 14.3°C на 07 в 06:44
Max. влажност 96% на 07 в 23:59
Min. влажност 80% на 07 в 01:49
Max. атм. налягане 1022.2 mb на 07 в 11:31
Min. атм. налягане 1019.1 mb на 07 в 23:49
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 07 в 15:54
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 242°(ЗЮЗ) на 07 в 15:45
Max индекс на топлината 17.1°C на 07 в 18:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.0°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 16.0°C
Усреднена атм. налягане 1016.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.3 m/s
Усреднена посока навятъра 240° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 17.9°C на 08 в 17:32
Min. температура 16.4°C на 08 в 23:59
Max. влажност 96% на 08 в 08:34
Min. влажност 88% на 08 в 17:16
Max. атм. налягане 1019.2 mb на 08 в 00:04
Min. атм. налягане 1014.0 mb на 08 в 20:25
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 08 в 15:33
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 236°(ЮЗ) на 08 в 15:38
Max индекс на топлината 17.9°C на 08 в 17:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 1012.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.4 m/s
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 18.7°C на 09 в 17:55
Min. температура 14.3°C на 09 в 08:12
Max. влажност 98% на 09 в 10:09
Min. влажност 81% на 09 в 18:31
Max. атм. налягане 1014.6 mb на 09 в 00:08
Min. атм. налягане 1011.1 mb на 09 в 19:26
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 09 в 01:12
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 225°(ЮЗ) на 09 в 15:37
Max индекс на топлината 18.7°C на 09 в 17:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 1011.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.8 m/s
Усреднена посока навятъра 67° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 18.7°C на 10 в 11:03
Min. температура 14.4°C на 10 в 06:43
Max. влажност 97% на 10 в 23:59
Min. влажност 85% на 10 в 11:05
Max. атм. налягане 1011.9 mb на 10 в 10:29
Min. атм. налягане 1010.5 mb на 10 в 06:23
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 10 в 12:13
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 080°(И) на 10 в 12:13
Max индекс на топлината 18.7°C на 10 в 11:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.8°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 16.2°C
Усреднена атм. налягане 1009.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.5 m/s
Усреднена посока навятъра 222° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 333.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 17.1°C на 11 в 03:07
Min. температура 16.3°C на 11 в 15:39
Max. влажност 99% на 11 в 13:37
Min. влажност 93% на 11 в 23:00
Max. атм. налягане 1011.2 mb на 11 в 00:12
Min. атм. налягане 1008.7 mb на 11 в 23:58
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 11 в 17:52
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 233°(ЮЗ) на 11 в 17:52
Max индекс на топлината 17.1°C на 11 в 03:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.0°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1007.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.2 m/s
Усреднена посока навятъра 251° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 334.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 01:39
Max. температура 20.1°C на 12 в 19:00
Min. температура 15.9°C на 12 в 23:59
Max. влажност 96% на 12 в 06:39
Min. влажност 74% на 12 в 19:01
Max. атм. налягане 1010.4 mb на 12 в 23:58
Min. атм. налягане 1006.3 mb на 12 в 16:29
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 12 в 15:12
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 244°(ЗЮЗ) на 12 в 15:04
Max индекс на топлината 22.5°C на 12 в 18:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 11.5°C
Усреднена атм. налягане 1016.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.4 m/s
Усреднена посока навятъра 67° (ИСИ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 334.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 16.5°C на 13 в 17:38
Min. температура 13.8°C на 13 в 23:59
Max. влажност 92% на 13 в 01:47
Min. влажност 64% на 13 в 11:31
Max. атм. налягане 1018.3 mb на 13 в 12:28
Min. атм. налягане 1010.3 mb на 13 в 00:01
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 13 в 13:37
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 081°(И) на 13 в 13:11
Max индекс на топлината 16.5°C на 13 в 17:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 8.9°C
Усреднена атм. налягане 1020.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 10.1 m/s
Усреднена посока навятъра 47° (СИ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 334.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 12.9°C на 17 в 20:29
Min. температура 11.7°C на 17 в 23:42
Max. влажност 83% на 17 в 23:59
Min. влажност 75% на 17 в 20:17
Max. атм. налягане 1020.4 mb на 17 в 23:53
Min. атм. налягане 1019.0 mb на 17 в 19:00
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 17 в 20:40
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 068°(ИСИ) на 17 в 20:38
Max индекс на топлината 12.9°C на 17 в 20:29

24 Hour Graph of this day is not available (20210917.gif)18 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 9.9°C
Усреднена атм. налягане 1021.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.8 m/s
Усреднена посока навятъра 58° (ИСИ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 334.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 13.8°C на 18 в 23:58
Min. температура 11.1°C на 18 в 13:36
Max. влажност 96% на 18 в 17:37
Min. влажност 79% на 18 в 21:16
Max. атм. налягане 1023.5 mb на 18 в 23:32
Min. атм. налягане 1020.2 mb на 18 в 00:16
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 18 в 23:57
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 090°(И) на 18 в 21:46
Max индекс на топлината 13.8°C на 18 в 23:58

24 Hour Graph of this day is not available (20210918.gif)19 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 8.1°C
Усреднена атм. налягане 1024.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 10.0 m/s
Усреднена посока навятъра 92° (И)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 334.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 13.8°C на 19 в 00:12
Min. температура 12.1°C на 19 в 23:59
Max. влажност 87% на 19 в 04:02
Min. влажност 63% на 19 в 22:49
Max. атм. налягане 1025.4 mb на 19 в 23:51
Min. атм. налягане 1022.9 mb на 19 в 04:35
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 19 в 11:29
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 090°(И) на 19 в 00:06
Max индекс на топлината 13.8°C на 19 в 00:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1025.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.8 m/s
Усреднена посока навятъра 50° (СИ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 334.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 13.1°C на 20 в 23:23
Min. температура 10.4°C на 20 в 11:57
Max. влажност 88% на 20 в 14:58
Min. влажност 71% на 20 в 00:03
Max. атм. налягане 1026.5 mb на 20 в 10:43
Min. атм. налягане 1024.4 mb на 20 в 23:56
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 20 в 10:28
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 022°(ССИ) на 20 в 10:24
Max индекс на топлината 13.1°C на 20 в 23:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Септември 2021 до днес 20
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 12.6°C
Усреднена атм. налягане 1019.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.9 m/s
Усреднена посока навятъра 214° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 334.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 01:39
Max. температура 25.3°C на 02 в 18:48
Min. температура 9.8°C на 14 в 07:01
Max. влажност 99% на 11 в 13:37
Min. влажност 36% на 02 в 18:46
Max. атм. налягане 1027.6 mb на 02 в 08:58
Min. атм. налягане 1006.3 mb на 12 в 16:29
Max скорост на вятъра 12.4 m/s от 236°(ЮЗ) на 08 в 15:33
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 068°(ИСИ) на 17 в 20:38
Max индекс на топлината 25.8°C на 02 в 18:49
Avg daily max temp 17.4°C
Avg daily min temp 13.2°C
Growing degrees days95.3 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 09:00hrs ET :2.9 mm 708.0 W/mВ 4.2 uv
02 09:30hrs ET :6.0 mm 568.0 W/mВ 4.1 uv
03 09:48hrs ET :5.1 mm 582.0 W/mВ 4.3 uv
04 05:18hrs ET :4.0 mm 621.0 W/mВ 4.6 uv
05 06:18hrs ET :3.1 mm 684.0 W/mВ 4.3 uv
06 01:18hrs ET :1.8 mm 686.0 W/mВ 3.6 uv
07 00:06hrs ET :1.7 mm 584.0 W/mВ 3.5 uv
08 08:48hrs ET :3.4 mm 650.0 W/mВ 4.1 uv
09 04:30hrs ET :2.9 mm 506.0 W/mВ 3.4 uv
10 01:30hrs ET :1.9 mm 501.0 W/mВ 2.9 uv
11 00:00hrs ET :0.8 mm 434.0 W/mВ 3.1 uv
12 07:18hrs ET :3.7 mm 605.0 W/mВ 3.5 uv
13 04:18hrs ET :3.1 mm 772.0 W/mВ 3.9 uv
14 09:18hrs ET :3.9 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
15 00:00hrs ET :2.0 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
16 00:12hrs ET :4.2 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
17 00:00hrs ET :2.1 mm 515.0 W/mВ 3.5 uv
18 00:00hrs ET :0.0 mm 151.0 W/mВ 1.4 uv
19 00:00hrs ET :0.0 mm 169.0 W/mВ 1.4 uv
20 00:00hrs ET :0.0 mm 285.0 W/mВ 1.6 uv


Превалявания Общо
00.4 mm на 12