^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Септември 20231 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 13.9°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.5 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 455.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 20.1°C на 01 в 11:10
Min. температура 12.2°C на 01 в 05:33
Max. влажност 94% на 01 в 21:58
Min. влажност 67% на 01 в 11:10
Max. атм. налягане 993.7 mb на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 993.7 mb на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 01 в 18:38
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 360°(С) на 01 в 17:43
Max индекс на топлината 23.6°C на 01 в 11:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.9°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.1 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 455.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 18.3°C на 02 в 18:58
Min. температура 13.1°C на 02 в 08:07
Max. влажност 88% на 02 в 00:40
Min. влажност 66% на 02 в 22:22
Max. атм. налягане 993.7 mb на 02 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 02 в 23:59
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 02 в 19:13
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 360°(С) на 02 в 19:13
Max индекс на топлината 18.3°C на 02 в 18:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.5°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 12.9°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.7 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 09:03
Max. температура 16.9°C на 03 в 19:29
Min. температура 13.0°C на 03 в 08:22
Max. влажност 95% на 03 в 22:34
Min. влажност 68% на 03 в 01:43
Max. атм. налягане 993.7 mb на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 03 в 23:59
Max скорост на вятъра 10.8 m/s на 03 в 19:52
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 360°(С) на 03 в 15:53
Max индекс на топлината 16.9°C на 03 в 19:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.4°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.2 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 17.3°C на 04 в 18:35
Min. температура 15.6°C на 04 в 07:51
Max. влажност 96% на 04 в 20:50
Min. влажност 92% на 04 в 23:59
Max. атм. налягане 993.7 mb на 04 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 04 в 23:59
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 04 в 17:20
Maxскорост на поривите 12.4 m/s от 360°(С) на 04 в 21:19
Max индекс на топлината 17.3°C на 04 в 18:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 93%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.1 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 17.9°C на 05 в 19:09
Min. температура 15.3°C на 05 в 06:03
Max. влажност 95% на 05 в 07:47
Min. влажност 90% на 05 в 18:01
Max. атм. налягане 993.7 mb на 05 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 05 в 16:05
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 360°(С) на 05 в 15:05
Max индекс на топлината 17.9°C на 05 в 19:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.1°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 13.5°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.5 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 18.3°C на 06 в 16:23
Min. температура 12.2°C на 06 в 05:04
Max. влажност 92% на 06 в 23:59
Min. влажност 75% на 06 в 10:45
Max. атм. налягане 993.7 mb на 06 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 06 в 23:59
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 06 в 14:47
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 360°(С) на 06 в 13:15
Max индекс на топлината 18.3°C на 06 в 16:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 15.3°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.8 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 17.1°C на 07 в 10:38
Min. температура 15.3°C на 07 в 05:52
Max. влажност 96% на 07 в 23:59
Min. влажност 92% на 07 в 03:46
Max. атм. налягане 993.7 mb на 07 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 07 в 23:59
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 07 в 17:10
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 360°(С) на 07 в 10:32
Max индекс на топлината 17.1°C на 07 в 10:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.1°C
Усреднена влажност 98%
Усреднена точка на оросяване 15.7°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.4 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 17.4°C на 08 в 13:49
Min. температура 14.7°C на 08 в 06:20
Max. влажност 99% на 08 в 23:59
Min. влажност 96% на 08 в 14:44
Max. атм. налягане 993.7 mb на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 9.3 m/s на 08 в 14:52
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 360°(С) на 08 в 14:37
Max индекс на топлината 17.4°C на 08 в 13:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.8°C
Усреднена влажност 99%
Усреднена точка на оросяване 15.7°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.8 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 11:00
Max. температура 16.0°C на 09 в 00:06
Min. температура 15.8°C на 09 в 11:00
Max. влажност 99% на 09 в 11:00
Min. влажност 98% на 09 в 00:11
Max. атм. налягане 993.7 mb на 09 в 11:00
Min. атм. налягане 993.7 mb на 09 в 11:00
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 08 в 00:51
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 360°(С) на 09 в 00:50
Max индекс на топлината 16.0°C на 09 в 00:06

24 Hour Graph of this day is not available (20230909.gif)10 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.9°C
Усреднена влажност 99%
Усреднена точка на оросяване 16.8°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.1 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 17.5°C на 10 в 12:07
Min. температура 15.8°C на 10 в 11:00
Max. влажност 100% на 10 в 23:59
Min. влажност 96% на 10 в 12:13
Max. атм. налягане 993.7 mb на 10 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 10 в 16:18
Maxскорост на поривите 12.4 m/s от 360°(С) на 10 в 15:20
Max индекс на топлината 17.5°C на 10 в 12:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.8°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.5 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 455.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:27
Max. температура 16.9°C на 13 в 18:00
Min. температура 11.5°C на 13 в 23:17
Max. влажност 100% на 13 в 18:01
Min. влажност 57% на 13 в 19:32
Max. атм. налягане 993.7 mb на 13 в 23:27
Min. атм. налягане 993.7 mb на 13 в 23:27
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 13 в 18:35
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 360°(С) на 13 в 18:23
Max индекс на топлината 16.9°C на 13 в 18:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 11.7°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.4 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 3.2 mm
Годишни Валежи 458.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 14 в 18:58
Max. температура 16.4°C на 14 в 23:23
Min. температура 11.3°C на 14 в 00:50
Max. влажност 96% на 14 в 19:10
Min. влажност 73% на 14 в 14:56
Max. атм. налягане 993.7 mb на 14 в 09:00
Min. атм. налягане 993.7 mb на 14 в 09:01
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 14 в 19:24
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 360°(С) на 14 в 19:22
Max индекс на топлината 16.4°C на 14 в 23:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 13.4°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 3.2 mm
Годишни Валежи 458.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 15:00
Max. температура 16.5°C на 15 в 15:00
Min. температура 12.1°C на 15 в 07:25
Max. влажност 98% на 15 в 08:48
Min. влажност 88% на 15 в 00:11
Max. атм. налягане 993.7 mb на 15 в 14:42
Min. атм. налягане 993.7 mb на 15 в 10:43
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 14 в 00:39
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 360°(С) на 15 в 00:02
Max индекс на топлината 16.5°C на 15 в 15:00

24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)16 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 14.6°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.2 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 3.2 mm
Годишни Валежи 458.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 17.6°C на 16 в 15:02
Min. температура 13.4°C на 16 в 23:59
Max. влажност 96% на 16 в 22:45
Min. влажност 87% на 16 в 15:03
Max. атм. налягане 993.7 mb на 16 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 16 в 15:00
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 16 в 23:08
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 360°(С) на 16 в 22:51
Max индекс на топлината 17.6°C на 16 в 15:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 11.0 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 3.2 mm
Годишни Валежи 458.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 15.7°C на 17 в 22:01
Min. температура 12.7°C на 17 в 02:30
Max. влажност 93% на 17 в 23:59
Min. влажност 76% на 17 в 13:05
Max. атм. налягане 993.7 mb на 17 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 17 в 23:59
Max скорост на вятъра 16.5 m/s на 17 в 23:56
Maxскорост на поривите 17.5 m/s от 360°(С) на 17 в 23:54
Max индекс на топлината 15.7°C на 17 в 22:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 12.3°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.1 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 9.2 mm
Годишни Валежи 464.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 15.6°C на 22 в 14:00
Min. температура 11.7°C на 22 в 23:59
Max. влажност 95% на 22 в 23:59
Min. влажност 82% на 22 в 19:26
Max. атм. налягане 993.7 mb на 22 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 22 в 23:59
Max скорост на вятъра 9.3 m/s на 22 в 14:00
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 360°(С) на 22 в 14:00
Max индекс на топлината 15.6°C на 22 в 14:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.3 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (С)
Месечни валежи 9.2 mm
Годишни Валежи 464.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:59
Max. температура 15.6°C на 23 в 16:54
Min. температура 10.1°C на 23 в 07:39
Max. влажност 98% на 23 в 07:55
Min. влажност 70% на 23 в 16:58
Max. атм. налягане 993.7 mb на 23 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 23 в 23:59
Max скорост на вятъра 12.9 m/s на 23 в 15:27
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 360°(С) на 23 в 15:28
Max индекс на топлината 15.6°C на 23 в 16:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.7°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.9 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 10.0 mm
Годишни Валежи 465.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 24 в 19:14
Max. температура 16.6°C на 24 в 23:59
Min. температура 10.6°C на 24 в 03:46
Max. влажност 96% на 24 в 22:31
Min. влажност 75% на 24 в 11:06
Max. атм. налягане 993.7 mb на 24 в 23:59
Min. атм. налягане 993.7 mb на 24 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.9 m/s на 24 в 23:57
Maxскорост на поривите 16.0 m/s от 360°(С) на 24 в 23:52
Max индекс на топлината 16.6°C на 24 в 23:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Септември 2023 до днес 24
Усреднена температура 15.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 993.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.3 m/s
Усреднена посока навятъра 0° (С)
Месечни валежи 10.0 mm
Годишни Валежи 374.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 14 в 18:58
Max. температура 20.1°C на 01 в 11:10
Min. температура 10.1°C на 23 в 07:39
Max. влажност 100% на 13 в 18:01
Min. влажност 57% на 13 в 19:32
Max. атм. налягане 993.7 mb на 14 в 09:00
Min. атм. налягане 993.7 mb на 14 в 09:01
Max скорост на вятъра 17.0 m/s от 360°(С) на 18 в 05:54
Maxскорост на поривите 19.0 m/s от 360°(С) на 18 в 05:54
Max индекс на топлината 23.6°C на 01 в 11:10
Avg daily max temp 17.3°C
Avg daily min temp 12.9°C
Growing degrees days81.8 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 10:36hrs ET :2.4 mm 573.0 W/m 3.5 uv
02 08:12hrs ET :3.3 mm 578.0 W/m 3.8 uv
03 03:18hrs ET :2.1 mm 346.0 W/m 2.4 uv
04 10:54hrs ET :2.4 mm 563.0 W/m 4.3 uv
05 10:54hrs ET :2.6 mm 555.0 W/m 4.1 uv
06 10:12hrs ET :2.4 mm 575.0 W/m 3.9 uv
07 01:06hrs ET :1.0 mm 206.0 W/m 1.6 uv
08 03:42hrs ET :1.1 mm 626.0 W/m 3.5 uv
09 04:54hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
10 00:42hrs ET :1.5 mm 545.0 W/m 3.6 uv
11 04:06hrs ET :2.2 mm 0.0 W/m 0.0 uv
12 05:24hrs ET :1.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
13 03:36hrs ET :3.9 mm 172.0 W/m 0.0 uv
14 01:18hrs ET :1.1 mm 610.0 W/m 3.5 uv
15 08:42hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
16 02:24hrs ET :2.3 mm 466.0 W/m 2.3 uv
17 00:00hrs ET :0.0 mm 580.0 W/m 2.8 uv
18 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
19 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
20 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
21 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
22 00:00hrs ET :0.0 mm 555.0 W/m 2.2 uv
23 00:00hrs ET :0.0 mm 524.0 W/m 2.3 uv
24 00:00hrs ET :0.0 mm 418.0 W/m 2.3 uv


Превалявания Общо
00.2 mm на 3
03.0 mm на 14
06.0 mm на 22
00.8 mm на 24