^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20221 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.4°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 10.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.0 m/s
Усреднена посока навятъра 287° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 176.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 19.9°C на 01 в 16:32
Min. температура 12.2°C на 01 в 06:58
Max. влажност 95% на 01 в 02:40
Min. влажност 39% на 01 в 16:20
Max. атм. налягане 1015.0 mb на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 1009.8 mb на 01 в 04:35
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 01 в 14:59
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 284°(ЗСЗ) на 01 в 13:17
Max индекс на топлината 19.9°C на 01 в 16:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 12.9°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 9.4 m/s
Усреднена посока навятъра 193° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 17.6 mm
Годишни Валежи 194.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 02 в 16:53
Max. температура 17.2°C на 02 в 21:30
Min. температура 12.7°C на 02 в 06:10
Max. влажност 97% на 02 в 23:59
Min. влажност 68% на 02 в 08:09
Max. атм. налягане 1015.4 mb на 02 в 01:09
Min. атм. налягане 1006.7 mb на 02 в 18:46
Max скорост на вятъра 19.0 m/s на 02 в 15:22
Maxскорост на поривите 20.6 m/s от 173°(Ю) на 02 в 15:16
Max индекс на топлината 17.2°C на 02 в 21:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.2°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 16.5°C
Усреднена атм. налягане 1008.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.9 m/s
Усреднена посока навятъра 221° (ЮЗ)
Месечни валежи 18.6 mm
Годишни Валежи 195.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 11:12
Max. температура 17.7°C на 03 в 15:04
Min. температура 16.8°C на 03 в 23:11
Max. влажност 98% на 03 в 13:26
Min. влажност 91% на 03 в 19:38
Max. атм. налягане 1011.2 mb на 03 в 23:55
Min. атм. налягане 1007.0 mb на 03 в 09:04
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 03 в 17:46
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 235°(ЮЗ) на 03 в 17:44
Max индекс на топлината 17.6°C на 03 в 15:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1011.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.1 m/s
Усреднена посока навятъра 220° (ЮЗ)
Месечни валежи 19.0 mm
Годишни Валежи 195.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 13:03
Max. температура 17.3°C на 04 в 17:59
Min. температура 14.4°C на 04 в 23:59
Max. влажност 98% на 04 в 15:47
Min. влажност 86% на 04 в 19:12
Max. атм. налягане 1012.0 mb на 04 в 23:33
Min. атм. налягане 1010.1 mb на 04 в 18:46
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 04 в 18:42
Maxскорост на поривите 12.4 m/s от 245°(ЗЮЗ) на 04 в 18:40
Max индекс на топлината 17.3°C на 04 в 17:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.1°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1013.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.4 m/s
Усреднена посока навятъра 281° (З)
Месечни валежи 19.0 mm
Годишни Валежи 195.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 18.8°C на 05 в 16:53
Min. температура 11.8°C на 05 в 07:08
Max. влажност 91% на 05 в 00:21
Min. влажност 49% на 05 в 16:52
Max. атм. налягане 1015.7 mb на 05 в 23:49
Min. атм. налягане 1011.9 mb на 05 в 00:03
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 05 в 21:55
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 295°(ЗСЗ) на 05 в 18:10
Max индекс на топлината 18.8°C на 05 в 16:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 9.7°C
Усреднена атм. налягане 1019.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 10.4 m/s
Усреднена посока навятъра 291° (ЗСЗ)
Месечни валежи 19.0 mm
Годишни Валежи 195.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 17.6°C на 06 в 18:46
Min. температура 12.4°C на 06 в 03:14
Max. влажност 81% на 06 в 22:58
Min. влажност 55% на 06 в 16:51
Max. атм. налягане 1022.4 mb на 06 в 23:46
Min. атм. налягане 1015.6 mb на 06 в 00:40
Max скорост на вятъра 14.4 m/s на 06 в 16:21
Maxскорост на поривите 16.5 m/s от 360°(С) на 06 в 14:09
Max индекс на топлината 17.6°C на 06 в 18:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.2°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1021.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.1 m/s
Усреднена посока навятъра 254° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 12:55
Max. температура 15.6°C на 07 в 19:29
Min. температура 12.6°C на 07 в 05:52
Max. влажност 93% на 07 в 08:58
Min. влажност 76% на 07 в 00:44
Max. атм. налягане 1022.4 mb на 07 в 00:06
Min. атм. налягане 1020.2 mb на 07 в 20:12
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 07 в 13:30
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 253°(ЗЮЗ) на 07 в 13:29
Max индекс на топлината 15.6°C на 07 в 19:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1022.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.9 m/s
Усреднена посока навятъра 253° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 17.4°C на 08 в 13:30
Min. температура 13.1°C на 08 в 05:38
Max. влажност 93% на 08 в 00:52
Min. влажност 72% на 08 в 10:22
Max. атм. налягане 1025.4 mb на 08 в 23:30
Min. атм. налягане 1020.9 mb на 08 в 00:08
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 08 в 17:48
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 241°(ЗЮЗ) на 08 в 17:41
Max индекс на топлината 17.4°C на 08 в 13:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 14.4°C
Усреднена атм. налягане 1027.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.4 m/s
Усреднена посока навятъра 246° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 18.1°C на 09 в 09:56
Min. температура 13.6°C на 09 в 05:17
Max. влажност 93% на 09 в 23:08
Min. влажност 84% на 09 в 10:09
Max. атм. налягане 1028.4 mb на 09 в 13:34
Min. атм. налягане 1025.2 mb на 09 в 00:03
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 09 в 20:08
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 245°(ЗЮЗ) на 09 в 20:07
Max индекс на топлината 18.1°C на 09 в 09:56

24 Hour Graph of this day is not available (20220809.gif)10 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.9°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1026.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 9.0 m/s
Усреднена посока навятъра 242° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 17.8°C на 10 в 18:56
Min. температура 16.1°C на 10 в 07:32
Max. влажност 93% на 10 в 20:22
Min. влажност 88% на 10 в 05:33
Max. атм. налягане 1027.6 mb на 10 в 09:23
Min. атм. налягане 1024.5 mb на 10 в 20:18
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 10 в 16:41
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 228°(ЮЗ) на 10 в 16:51
Max индекс на топлината 17.8°C на 10 в 18:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 15.7°C
Усреднена атм. налягане 1024.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.2 m/s
Усреднена посока навятъра 242° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 18.2°C на 11 в 18:53
Min. температура 15.1°C на 11 в 07:34
Max. влажност 95% на 11 в 07:47
Min. влажност 87% на 11 в 21:00
Max. атм. налягане 1025.3 mb на 11 в 10:02
Min. атм. налягане 1022.3 mb на 11 в 20:16
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 11 в 19:07
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 213°(ЮЮЗ) на 11 в 15:57
Max индекс на топлината 18.2°C на 11 в 18:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.0°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 1022.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.8 m/s
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 18.1°C на 12 в 19:23
Min. температура 15.1°C на 12 в 07:11
Max. влажност 95% на 12 в 23:59
Min. влажност 84% на 12 в 10:35
Max. атм. налягане 1024.2 mb на 12 в 08:49
Min. атм. налягане 1021.0 mb на 12 в 20:16
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 12 в 14:38
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 215°(ЮЗ) на 12 в 13:09
Max индекс на топлината 18.1°C на 12 в 19:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.2°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 15.6°C
Усреднена атм. налягане 1020.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 239° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 19.9°C на 13 в 21:21
Min. температура 13.9°C на 13 в 05:54
Max. влажност 95% на 13 в 07:33
Min. влажност 75% на 13 в 21:19
Max. атм. налягане 1021.3 mb на 13 в 00:02
Min. атм. налягане 1017.7 mb на 13 в 23:27
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 13 в 20:16
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 232°(ЮЗ) на 13 в 18:01
Max индекс на топлината 19.9°C на 13 в 21:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 15.6°C
Усреднена атм. налягане 1015.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.6 m/s
Усреднена посока навятъра 53° (СИ)
Месечни валежи 19.2 mm
Годишни Валежи 195.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 21.2°C на 14 в 13:23
Min. температура 14.7°C на 14 в 05:13
Max. влажност 92% на 14 в 02:27
Min. влажност 67% на 14 в 13:13
Max. атм. налягане 1018.0 mb на 14 в 00:51
Min. атм. налягане 1012.0 mb на 14 в 22:35
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 14 в 14:13
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 086°(И) на 14 в 14:12
Max индекс на топлината 23.7°C на 14 в 13:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.3°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 17.3°C
Усреднена атм. налягане 1008.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.7 m/s
Усреднена посока навятъра 57° (ИСИ)
Месечни валежи 20.4 mm
Годишни Валежи 197.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 01:25
Max. температура 22.5°C на 15 в 18:48
Min. температура 17.7°C на 15 в 04:01
Max. влажност 92% на 15 в 02:24
Min. влажност 76% на 15 в 12:02
Max. атм. налягане 1012.3 mb на 15 в 00:18
Min. атм. налягане 1006.2 mb на 15 в 19:03
Max скорост на вятъра 10.8 m/s на 15 в 15:47
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 043°(СИ) на 15 в 15:50
Max индекс на топлината 22.8°C на 15 в 12:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2022 до днес 15
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 13.9°C
Усреднена атм. налягане 1017.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.2 m/s
Усреднена посока навятъра 251° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 20.4 mm
Годишни Валежи 197.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 02 в 16:53
Max. температура 22.5°C на 15 в 18:48
Min. температура 11.8°C на 05 в 07:08
Max. влажност 98% на 04 в 15:47
Min. влажност 39% на 01 в 16:20
Max. атм. налягане 1028.4 mb на 09 в 13:34
Min. атм. налягане 1006.2 mb на 15 в 19:03
Max скорост на вятъра 19.0 m/s от 175°(Ю) на 02 в 15:22
Maxскорост на поривите 20.6 m/s от 180°(Ю) на 02 в 15:16
Max индекс на топлината 23.7°C на 14 в 13:13
Avg daily max temp 18.5°C
Avg daily min temp 14.1°C
Growing degrees days94.7 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 10:24hrs ET :7.5 mm 765.0 W/mВ 5.3 uv
02 00:00hrs ET :2.3 mm 171.0 W/mВ 1.3 uv
03 01:12hrs ET :2.3 mm 710.0 W/mВ 5.5 uv
04 04:12hrs ET :2.0 mm 652.0 W/mВ 4.4 uv
05 05:36hrs ET :6.4 mm 740.0 W/mВ 4.9 uv
06 08:30hrs ET :7.1 mm 708.0 W/mВ 4.5 uv
07 00:06hrs ET :2.1 mm 529.0 W/mВ 2.7 uv
08 10:12hrs ET :4.6 mm 670.0 W/mВ 5.0 uv
09 04:42hrs ET :3.7 mm 717.0 W/mВ 5.0 uv
10 10:00hrs ET :3.6 mm 652.0 W/mВ 5.1 uv
11 10:06hrs ET :3.4 mm 650.0 W/mВ 5.1 uv
12 10:12hrs ET :3.3 mm 657.0 W/mВ 5.0 uv
13 10:18hrs ET :3.2 mm 645.0 W/mВ 5.0 uv
14 04:18hrs ET :3.5 mm 772.0 W/mВ 4.6 uv
15 07:06hrs ET :5.3 mm 728.0 W/mВ 4.7 uv


Превалявания Общо
17.6 mm на 2
01.0 mm на 3
00.4 mm на 4
00.2 mm на 7
01.2 mm на 15