^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 20231 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.0°C
Μέση υγρασία 87%
Μέσο σημείο δρόσου 13.9°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.2 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 3.5 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 455.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 20.1°C τον 01 στις 11:10
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.2°C τον 01 στις 05:33
Μέγιστη υγρασία 94% τον 01 στις 21:58
Ελάχιστη υγρασία 67% τον 01 στις 11:10
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.2 m/s τον 01 στις 18:38
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7.2 m/s στις 360°(Β) τον 01 στις 17:43
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.6°C τον 01 στις 11:10

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.9°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 12.1°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.8 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 5.1 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 455.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 18.3°C τον 02 στις 18:58
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.1°C τον 02 στις 08:07
Μέγιστη υγρασία 88% τον 02 στις 00:40
Ελάχιστη υγρασία 66% τον 02 στις 22:22
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.3 m/s τον 02 στις 19:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.3 m/s στις 360°(Β) τον 02 στις 19:13
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18.3°C τον 02 στις 18:58

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.5°C
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 12.9°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 6.3 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 6.7 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 03 στις 09:03
Μέγιστη θερμοκρασία 16.9°C τον 03 στις 19:29
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.0°C τον 03 στις 08:22
Μέγιστη υγρασία 95% τον 03 στις 22:34
Ελάχιστη υγρασία 68% τον 03 στις 01:43
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.8 m/s τον 03 στις 19:52
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.8 m/s στις 360°(Β) τον 03 στις 15:53
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.9°C τον 03 στις 19:29

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.4°C
Μέση υγρασία 94%
Μέσο σημείο δρόσου 15.5°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.7 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 8.2 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 17.3°C τον 04 στις 18:35
Ελάχιστη θερμοκρασία 15.6°C τον 04 στις 07:51
Μέγιστη υγρασία 96% τον 04 στις 20:50
Ελάχιστη υγρασία 92% τον 04 στις 23:59
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 12.4 m/s τον 04 στις 17:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 12.4 m/s στις 360°(Β) τον 04 στις 21:19
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.3°C τον 04 στις 18:35

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.5°C
Μέση υγρασία 93%
Μέσο σημείο δρόσου 15.3°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.6 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 8.1 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 17.9°C τον 05 στις 19:09
Ελάχιστη θερμοκρασία 15.3°C τον 05 στις 06:03
Μέγιστη υγρασία 95% τον 05 στις 07:47
Ελάχιστη υγρασία 90% τον 05 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 12.4 m/s τον 05 στις 16:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.4 m/s στις 360°(Β) τον 05 στις 15:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.9°C τον 05 στις 19:09

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.1°C
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 13.5°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.9 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 6.5 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 18.3°C τον 06 στις 16:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.2°C τον 06 στις 05:04
Μέγιστη υγρασία 92% τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 75% τον 06 στις 10:45
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 12.4 m/s τον 06 στις 14:47
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.9 m/s στις 360°(Β) τον 06 στις 13:15
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18.3°C τον 06 στις 16:23

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.3°C
Μέση υγρασία 94%
Μέσο σημείο δρόσου 15.3°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.3 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 4.8 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 17.1°C τον 07 στις 10:38
Ελάχιστη θερμοκρασία 15.3°C τον 07 στις 05:52
Μέγιστη υγρασία 96% τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 92% τον 07 στις 03:46
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.7 m/s τον 07 στις 17:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7.7 m/s στις 360°(Β) τον 07 στις 10:32
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.1°C τον 07 στις 10:38

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.1°C
Μέση υγρασία 98%
Μέσο σημείο δρόσου 15.7°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.9 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 5.4 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 17.4°C τον 08 στις 13:49
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.7°C τον 08 στις 06:20
Μέγιστη υγρασία 99% τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 96% τον 08 στις 14:44
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 m/s τον 08 στις 14:52
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 10.3 m/s στις 360°(Β) τον 08 στις 14:37
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.4°C τον 08 στις 13:49

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 15.8°C
Μέση υγρασία 99%
Μέσο σημείο δρόσου 15.7°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.3 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 4.8 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 11:00
Μέγιστη θερμοκρασία 16.0°C τον 09 στις 00:06
Ελάχιστη θερμοκρασία 15.8°C τον 09 στις 11:00
Μέγιστη υγρασία 99% τον 09 στις 11:00
Ελάχιστη υγρασία 98% τον 09 στις 00:11
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 09 στις 11:00
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 09 στις 11:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.7 m/s τον 08 στις 00:51
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 6.7 m/s στις 360°(Β) τον 09 στις 00:50
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.0°C τον 09 στις 00:06

24 Hour Graph of this day is not available (20230909.gif)10 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.9°C
Μέση υγρασία 99%
Μέσο σημείο δρόσου 16.8°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.6 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 8.1 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 17.5°C τον 10 στις 12:07
Ελάχιστη θερμοκρασία 15.8°C τον 10 στις 11:00
Μέγιστη υγρασία 100% τον 10 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 96% τον 10 στις 12:13
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 10 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.3 m/s τον 10 στις 16:18
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 12.4 m/s στις 360°(Β) τον 10 στις 15:20
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.5°C τον 10 στις 12:07

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 13.8°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 9.8°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.1 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 3.5 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 0.2 mm
Υετός έτους 455.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:27
Μέγιστη θερμοκρασία 16.9°C τον 13 στις 18:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.5°C τον 13 στις 23:17
Μέγιστη υγρασία 100% τον 13 στις 18:01
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 13 στις 19:32
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 13 στις 23:27
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 13 στις 23:27
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.7 m/s τον 13 στις 18:35
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 8.2 m/s στις 360°(Β) τον 13 στις 18:23
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.9°C τον 13 στις 18:00

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.3°C
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 11.7°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.9 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 5.4 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 3.2 mm
Υετός έτους 458.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.6 mm τον 14 στις 18:58
Μέγιστη θερμοκρασία 16.4°C τον 14 στις 23:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.3°C τον 14 στις 00:50
Μέγιστη υγρασία 96% τον 14 στις 19:10
Ελάχιστη υγρασία 73% τον 14 στις 14:56
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 14 στις 09:00
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 14 στις 09:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 12.4 m/s τον 14 στις 19:24
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.9 m/s στις 360°(Β) τον 14 στις 19:22
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.4°C τον 14 στις 23:23

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.4°C
Μέση υγρασία 94%
Μέσο σημείο δρόσου 13.4°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.5 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 2.7 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 3.2 mm
Υετός έτους 458.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 15 στις 15:00
Μέγιστη θερμοκρασία 16.5°C τον 15 στις 15:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.1°C τον 15 στις 07:25
Μέγιστη υγρασία 98% τον 15 στις 08:48
Ελάχιστη υγρασία 88% τον 15 στις 00:11
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 15 στις 14:42
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 15 στις 10:43
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.2 m/s τον 14 στις 00:39
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 7.2 m/s στις 360°(Β) τον 15 στις 00:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.5°C τον 15 στις 15:00

24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)16 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 16.0°C
Μέση υγρασία 92%
Μέσο σημείο δρόσου 14.6°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.9 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 3.2 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 3.2 mm
Υετός έτους 458.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 17.6°C τον 16 στις 15:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.4°C τον 16 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 16 στις 22:45
Ελάχιστη υγρασία 87% τον 16 στις 15:03
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 16 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 16 στις 15:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.3 m/s τον 16 στις 23:08
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.8 m/s στις 360°(Β) τον 16 στις 22:51
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.6°C τον 16 στις 15:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.4°C
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 11.4°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 9.8 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 11.0 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 3.2 mm
Υετός έτους 458.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 17 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.7°C τον 17 στις 22:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.7°C τον 17 στις 02:30
Μέγιστη υγρασία 93% τον 17 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 76% τον 17 στις 13:05
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 17 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 17 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.5 m/s τον 17 στις 23:56
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 17.5 m/s στις 360°(Β) τον 17 στις 23:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.7°C τον 17 στις 22:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 14.6°C
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.9 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 4.1 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 9.2 mm
Υετός έτους 464.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 22 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.6°C τον 22 στις 14:00
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.7°C τον 22 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 95% τον 22 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 82% τον 22 στις 19:26
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 22 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 22 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 m/s τον 22 στις 14:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.3 m/s στις 360°(Β) τον 22 στις 14:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.6°C τον 22 στις 14:00

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 12.7°C
Μέση υγρασία 88%
Μέσο σημείο δρόσου 10.7°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.0 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 5.3 m/s
Μέση διεύθυνση 360° (Β)
Υετός μήνα 9.2 mm
Υετός έτους 464.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 23 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.6°C τον 23 στις 16:54
Ελάχιστη θερμοκρασία 10.1°C τον 23 στις 07:39
Μέγιστη υγρασία 98% τον 23 στις 07:55
Ελάχιστη υγρασία 70% τον 23 στις 16:58
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 23 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 23 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 12.9 m/s τον 23 στις 15:27
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 12.9 m/s στις 360°(Β) τον 23 στις 15:28
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.6°C τον 23 στις 16:54

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας24 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 13.7°C
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 11.3°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.4 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 7.9 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 10.0 mm
Υετός έτους 465.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm τον 24 στις 19:14
Μέγιστη θερμοκρασία 16.6°C τον 24 στις 23:59
Ελάχιστη θερμοκρασία 10.6°C τον 24 στις 03:46
Μέγιστη υγρασία 96% τον 24 στις 22:31
Ελάχιστη υγρασία 75% τον 24 στις 11:06
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 24 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 24 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.9 m/s τον 24 στις 23:57
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.0 m/s στις 360°(Β) τον 24 στις 23:52
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.6°C τον 24 στις 23:59

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2023 μέχρι την μέρα 24
Μέση θερμοκρασία 15.4°C
Μέση υγρασία 89%
Μέσο σημείο δρόσου 13.6°C
Μέσο βαρόμετρο 993.7 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.8 m/s
Μέση ταχύτητα ριπών 6.3 m/s
Μέση διεύθυνση 0° (Β)
Υετός μήνα 10.0 mm
Υετός έτους 374.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.6 mm τον 14 στις 18:58
Μέγιστη θερμοκρασία 20.1°C τον 01 στις 11:10
Ελάχιστη θερμοκρασία 10.1°C τον 23 στις 07:39
Μέγιστη υγρασία 100% τον 13 στις 18:01
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 13 στις 19:32
Μέγιστη πίεση 993.7 mb τον 14 στις 09:00
Ελάχιστη πίεση 993.7 mb τον 14 στις 09:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 17.0 m/s στις 360°(Β) τον 18 στις 05:54
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 19.0 m/s στις 360°(Β) τον 18 στις 05:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.6°C τον 01 στις 11:10
Avg daily max temp 17.3°C
Avg daily min temp 12.9°C
Growing degrees days81.8 GDD


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 10:36hrs ET :2.4 mm 573.0 W/m 3.5 uv
02 08:12hrs ET :3.3 mm 578.0 W/m 3.8 uv
03 03:18hrs ET :2.1 mm 346.0 W/m 2.4 uv
04 10:54hrs ET :2.4 mm 563.0 W/m 4.3 uv
05 10:54hrs ET :2.6 mm 555.0 W/m 4.1 uv
06 10:12hrs ET :2.4 mm 575.0 W/m 3.9 uv
07 01:06hrs ET :1.0 mm 206.0 W/m 1.6 uv
08 03:42hrs ET :1.1 mm 626.0 W/m 3.5 uv
09 04:54hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
10 00:42hrs ET :1.5 mm 545.0 W/m 3.6 uv
11 04:06hrs ET :2.2 mm 0.0 W/m 0.0 uv
12 05:24hrs ET :1.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
13 03:36hrs ET :3.9 mm 172.0 W/m 0.0 uv
14 01:18hrs ET :1.1 mm 610.0 W/m 3.5 uv
15 08:42hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
16 02:24hrs ET :2.3 mm 466.0 W/m 2.3 uv
17 00:00hrs ET :0.0 mm 580.0 W/m 2.8 uv
18 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
19 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
20 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
21 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
22 00:00hrs ET :0.0 mm 555.0 W/m 2.2 uv
23 00:00hrs ET :0.0 mm 524.0 W/m 2.3 uv
24 00:00hrs ET :0.0 mm 418.0 W/m 2.3 uv


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.2 mm τον 3
03.0 mm τον 14
06.0 mm τον 22
00.8 mm τον 24