^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש ספטמבר 20231 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.0°C
לחות ממוצעת 87%
ממוצע נקודת הטל 13.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 3.2 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 3.5 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 455.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 01 ב 00:00
טמפרטורת מקסימום 20.1°C ב 01 ב 11:10
טמפרטורת מינימום 12.2°C ב 01 ב 05:33
לחות מקסימאלית 94% ב 01 ב 21:58
לחות מינימאלית 67% ב 01 ב 11:10
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 01 ב 00:00
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 01 ב 00:00
מהירות רוח מקסימאלית 6.2 m/s ב 01 ב 18:38
משב רוח מקסימלי 7.2 m/s מ 360°('צ) ב 01 ב 17:43
עומס חום מקסימלי 23.6°C ב 01 ב 11:10

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.9°C
לחות ממוצעת 78%
ממוצע נקודת הטל 12.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.8 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 5.1 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 455.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 02 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 18.3°C ב 02 ב 18:58
טמפרטורת מינימום 13.1°C ב 02 ב 08:07
לחות מקסימאלית 88% ב 02 ב 00:40
לחות מינימאלית 66% ב 02 ב 22:22
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 02 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 02 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 11.3 m/s ב 02 ב 19:13
משב רוח מקסימלי 11.3 m/s מ 360°('צ) ב 02 ב 19:13
עומס חום מקסימלי 18.3°C ב 02 ב 18:58

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.5°C
לחות ממוצעת 85%
ממוצע נקודת הטל 12.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 6.3 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 6.7 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 03 ב 09:03
טמפרטורת מקסימום 16.9°C ב 03 ב 19:29
טמפרטורת מינימום 13.0°C ב 03 ב 08:22
לחות מקסימאלית 95% ב 03 ב 22:34
לחות מינימאלית 68% ב 03 ב 01:43
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 03 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 03 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 10.8 m/s ב 03 ב 19:52
משב רוח מקסימלי 11.8 m/s מ 360°('צ) ב 03 ב 15:53
עומס חום מקסימלי 16.9°C ב 03 ב 19:29

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.4°C
לחות ממוצעת 94%
ממוצע נקודת הטל 15.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 7.7 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 8.2 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 04 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 17.3°C ב 04 ב 18:35
טמפרטורת מינימום 15.6°C ב 04 ב 07:51
לחות מקסימאלית 96% ב 04 ב 20:50
לחות מינימאלית 92% ב 04 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 04 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 04 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 12.4 m/s ב 04 ב 17:20
משב רוח מקסימלי 12.4 m/s מ 360°('צ) ב 04 ב 21:19
עומס חום מקסימלי 17.3°C ב 04 ב 18:35

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.5°C
לחות ממוצעת 93%
ממוצע נקודת הטל 15.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 7.6 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 8.1 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 05 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 17.9°C ב 05 ב 19:09
טמפרטורת מינימום 15.3°C ב 05 ב 06:03
לחות מקסימאלית 95% ב 05 ב 07:47
לחות מינימאלית 90% ב 05 ב 18:01
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 05 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 05 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 12.4 m/s ב 05 ב 16:05
משב רוח מקסימלי 13.4 m/s מ 360°('צ) ב 05 ב 15:05
עומס חום מקסימלי 17.9°C ב 05 ב 19:09

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.1°C
לחות ממוצעת 85%
ממוצע נקודת הטל 13.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 5.9 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 6.5 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 06 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 18.3°C ב 06 ב 16:23
טמפרטורת מינימום 12.2°C ב 06 ב 05:04
לחות מקסימאלית 92% ב 06 ב 23:59
לחות מינימאלית 75% ב 06 ב 10:45
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 06 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 06 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 12.4 m/s ב 06 ב 14:47
משב רוח מקסימלי 13.9 m/s מ 360°('צ) ב 06 ב 13:15
עומס חום מקסימלי 18.3°C ב 06 ב 16:23

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום7 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.3°C
לחות ממוצעת 94%
ממוצע נקודת הטל 15.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.3 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 4.8 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 07 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 17.1°C ב 07 ב 10:38
טמפרטורת מינימום 15.3°C ב 07 ב 05:52
לחות מקסימאלית 96% ב 07 ב 23:59
לחות מינימאלית 92% ב 07 ב 03:46
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 07 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 07 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 6.7 m/s ב 07 ב 17:10
משב רוח מקסימלי 7.7 m/s מ 360°('צ) ב 07 ב 10:32
עומס חום מקסימלי 17.1°C ב 07 ב 10:38

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.1°C
לחות ממוצעת 98%
ממוצע נקודת הטל 15.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.9 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 5.4 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 08 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 17.4°C ב 08 ב 13:49
טמפרטורת מינימום 14.7°C ב 08 ב 06:20
לחות מקסימאלית 99% ב 08 ב 23:59
לחות מינימאלית 96% ב 08 ב 14:44
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 08 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 08 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 m/s ב 08 ב 14:52
משב רוח מקסימלי 10.3 m/s מ 360°('צ) ב 08 ב 14:37
עומס חום מקסימלי 17.4°C ב 08 ב 13:49

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.8°C
לחות ממוצעת 99%
ממוצע נקודת הטל 15.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.3 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 4.8 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 09 ב 11:00
טמפרטורת מקסימום 16.0°C ב 09 ב 00:06
טמפרטורת מינימום 15.8°C ב 09 ב 11:00
לחות מקסימאלית 99% ב 09 ב 11:00
לחות מינימאלית 98% ב 09 ב 00:11
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 09 ב 11:00
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 09 ב 11:00
מהירות רוח מקסימאלית 5.7 m/s ב 08 ב 00:51
משב רוח מקסימלי 6.7 m/s מ 360°('צ) ב 09 ב 00:50
עומס חום מקסימלי 16.0°C ב 09 ב 00:06

24 Hour Graph of this day is not available (20230909.gif)10 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.9°C
לחות ממוצעת 99%
ממוצע נקודת הטל 16.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 7.6 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 8.1 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 10 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 17.5°C ב 10 ב 12:07
טמפרטורת מינימום 15.8°C ב 10 ב 11:00
לחות מקסימאלית 100% ב 10 ב 23:59
לחות מינימאלית 96% ב 10 ב 12:13
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 10 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 10 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 11.3 m/s ב 10 ב 16:18
משב רוח מקסימלי 12.4 m/s מ 360°('צ) ב 10 ב 15:20
עומס חום מקסימלי 17.5°C ב 10 ב 12:07

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום13 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 13.8°C
לחות ממוצעת 78%
ממוצע נקודת הטל 9.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 3.1 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 3.5 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 0.2 mm
גשם לשנה 455.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 13 ב 23:27
טמפרטורת מקסימום 16.9°C ב 13 ב 18:00
טמפרטורת מינימום 11.5°C ב 13 ב 23:17
לחות מקסימאלית 100% ב 13 ב 18:01
לחות מינימאלית 57% ב 13 ב 19:32
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 13 ב 23:27
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 13 ב 23:27
מהירות רוח מקסימאלית 7.7 m/s ב 13 ב 18:35
משב רוח מקסימלי 8.2 m/s מ 360°('צ) ב 13 ב 18:23
עומס חום מקסימלי 16.9°C ב 13 ב 18:00

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום14 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.3°C
לחות ממוצעת 84%
ממוצע נקודת הטל 11.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.9 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 5.4 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 3.2 mm
גשם לשנה 458.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.6 mm ב 14 ב 18:58
טמפרטורת מקסימום 16.4°C ב 14 ב 23:23
טמפרטורת מינימום 11.3°C ב 14 ב 00:50
לחות מקסימאלית 96% ב 14 ב 19:10
לחות מינימאלית 73% ב 14 ב 14:56
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 14 ב 09:00
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 14 ב 09:01
מהירות רוח מקסימאלית 12.4 m/s ב 14 ב 19:24
משב רוח מקסימלי 13.9 m/s מ 360°('צ) ב 14 ב 19:22
עומס חום מקסימלי 16.4°C ב 14 ב 23:23

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום15 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.4°C
לחות ממוצעת 94%
ממוצע נקודת הטל 13.4°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 2.5 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 2.7 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 3.2 mm
גשם לשנה 458.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 15 ב 15:00
טמפרטורת מקסימום 16.5°C ב 15 ב 15:00
טמפרטורת מינימום 12.1°C ב 15 ב 07:25
לחות מקסימאלית 98% ב 15 ב 08:48
לחות מינימאלית 88% ב 15 ב 00:11
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 15 ב 14:42
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 15 ב 10:43
מהירות רוח מקסימאלית 6.2 m/s ב 14 ב 00:39
משב רוח מקסימלי 7.2 m/s מ 360°('צ) ב 15 ב 00:02
עומס חום מקסימלי 16.5°C ב 15 ב 15:00

24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)16 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.0°C
לחות ממוצעת 92%
ממוצע נקודת הטל 14.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 2.9 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 3.2 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 3.2 mm
גשם לשנה 458.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 16 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 17.6°C ב 16 ב 15:02
טמפרטורת מינימום 13.4°C ב 16 ב 23:59
לחות מקסימאלית 96% ב 16 ב 22:45
לחות מינימאלית 87% ב 16 ב 15:03
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 16 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 16 ב 15:00
מהירות רוח מקסימאלית 10.3 m/s ב 16 ב 23:08
משב רוח מקסימלי 11.8 m/s מ 360°('צ) ב 16 ב 22:51
עומס חום מקסימלי 17.6°C ב 16 ב 15:02

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום17 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.4°C
לחות ממוצעת 83%
ממוצע נקודת הטל 11.4°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 9.8 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 11.0 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 3.2 mm
גשם לשנה 458.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 17 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 15.7°C ב 17 ב 22:01
טמפרטורת מינימום 12.7°C ב 17 ב 02:30
לחות מקסימאלית 93% ב 17 ב 23:59
לחות מינימאלית 76% ב 17 ב 13:05
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 17 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 17 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 16.5 m/s ב 17 ב 23:56
משב רוח מקסימלי 17.5 m/s מ 360°('צ) ב 17 ב 23:54
עומס חום מקסימלי 15.7°C ב 17 ב 22:01

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום22 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.6°C
לחות ממוצעת 86%
ממוצע נקודת הטל 12.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 3.9 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 4.1 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 9.2 mm
גשם לשנה 464.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 22 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 15.6°C ב 22 ב 14:00
טמפרטורת מינימום 11.7°C ב 22 ב 23:59
לחות מקסימאלית 95% ב 22 ב 23:59
לחות מינימאלית 82% ב 22 ב 19:26
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 22 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 22 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 m/s ב 22 ב 14:00
משב רוח מקסימלי 11.3 m/s מ 360°('צ) ב 22 ב 14:00
עומס חום מקסימלי 15.6°C ב 22 ב 14:00

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום23 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 12.7°C
לחות ממוצעת 88%
ממוצע נקודת הטל 10.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 5.0 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 5.3 m/s
כיוון ממוצע 360° ('צ)
גשם לחודש 9.2 mm
גשם לשנה 464.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 23 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 15.6°C ב 23 ב 16:54
טמפרטורת מינימום 10.1°C ב 23 ב 07:39
לחות מקסימאלית 98% ב 23 ב 07:55
לחות מינימאלית 70% ב 23 ב 16:58
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 23 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 23 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 12.9 m/s ב 23 ב 15:27
משב רוח מקסימלי 12.9 m/s מ 360°('צ) ב 23 ב 15:28
עומס חום מקסימלי 15.6°C ב 23 ב 16:54

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום24 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 13.7°C
לחות ממוצעת 86%
ממוצע נקודת הטל 11.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 7.4 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 7.9 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 10.0 mm
גשם לשנה 465.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 24 ב 19:14
טמפרטורת מקסימום 16.6°C ב 24 ב 23:59
טמפרטורת מינימום 10.6°C ב 24 ב 03:46
לחות מקסימאלית 96% ב 24 ב 22:31
לחות מינימאלית 75% ב 24 ב 11:06
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 24 ב 23:59
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 24 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 14.9 m/s ב 24 ב 23:57
משב רוח מקסימלי 16.0 m/s מ 360°('צ) ב 24 ב 23:52
עומס חום מקסימלי 16.6°C ב 24 ב 23:59

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש ספטמבר 2023 נכון לעכשיו 24
טמפרטורה ממוצעת 15.4°C
לחות ממוצעת 89%
ממוצע נקודת הטל 13.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 993.7 mb
מהירות רוח ממוצעת 5.8 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 6.3 m/s
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 10.0 mm
גשם לשנה 374.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.6 mm ב 14 ב 18:58
טמפרטורת מקסימום 20.1°C ב 01 ב 11:10
טמפרטורת מינימום 10.1°C ב 23 ב 07:39
לחות מקסימאלית 100% ב 13 ב 18:01
לחות מינימאלית 57% ב 13 ב 19:32
לחץ מקסימאלי 993.7 mb ב 14 ב 09:00
לחץ מינימאלי 993.7 mb ב 14 ב 09:01
מהירות רוח מקסימאלית 17.0 m/s מ 360°('צ) ב 18 ב 05:54
משב רוח מקסימלי 19.0 m/s מ 360°('צ) ב 18 ב 05:54
עומס חום מקסימלי 23.6°C ב 01 ב 11:10
Avg daily max temp 17.3°C
Avg daily min temp 12.9°C
Growing degrees days81.8 GDD


UV יום, שעות שמש, מקס' סולארי
01 10:36hrs ET :2.4 mm 573.0 W/m 3.5 uv
02 08:12hrs ET :3.3 mm 578.0 W/m 3.8 uv
03 03:18hrs ET :2.1 mm 346.0 W/m 2.4 uv
04 10:54hrs ET :2.4 mm 563.0 W/m 4.3 uv
05 10:54hrs ET :2.6 mm 555.0 W/m 4.1 uv
06 10:12hrs ET :2.4 mm 575.0 W/m 3.9 uv
07 01:06hrs ET :1.0 mm 206.0 W/m 1.6 uv
08 03:42hrs ET :1.1 mm 626.0 W/m 3.5 uv
09 04:54hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
10 00:42hrs ET :1.5 mm 545.0 W/m 3.6 uv
11 04:06hrs ET :2.2 mm 0.0 W/m 0.0 uv
12 05:24hrs ET :1.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
13 03:36hrs ET :3.9 mm 172.0 W/m 0.0 uv
14 01:18hrs ET :1.1 mm 610.0 W/m 3.5 uv
15 08:42hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
16 02:24hrs ET :2.3 mm 466.0 W/m 2.3 uv
17 00:00hrs ET :0.0 mm 580.0 W/m 2.8 uv
18 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
19 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
20 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
21 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
22 00:00hrs ET :0.0 mm 555.0 W/m 2.2 uv
23 00:00hrs ET :0.0 mm 524.0 W/m 2.3 uv
24 00:00hrs ET :0.0 mm 418.0 W/m 2.3 uv


סה"כ גשם יומי
00.2 mm ב 3
03.0 mm ב 14
06.0 mm ב 22
00.8 mm ב 24