^^

Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station


Välj rapport och tryck OK:

Daglig rapport för månad September 20231 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.0°C
Genomsnittlig fuktighet 87%
Genomsnittlig daggpunkt 13.9°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 3.2 m/s
Genomsnittlig vindby 3.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 0.0 mm
Regn för detta år 455.1 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 01 kl. 00:00
Maximum temperatur 20.1°C den 01 kl. 11:10
Minimum temperatur 12.2°C den 01 kl. 05:33
Maximum fuktighet 94% den 01 kl. 21:58
Minimum fuktighet 67% den 01 kl. 11:10
Maximum barometer 993.7 mb den 01 kl. 00:00
Minimum barometer 993.7 mb den 01 kl. 00:00
Maximum vindhastighet 6.2 m/s den 01 kl. 18:38
Maximum vindby 7.2 m/s från 360°(N) den 01 kl. 17:43
Maximum värmeindex 23.6°C den 01 kl. 11:10

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag2 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 15.9°C
Genomsnittlig fuktighet 78%
Genomsnittlig daggpunkt 12.1°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 4.8 m/s
Genomsnittlig vindby 5.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 0.0 mm
Regn för detta år 455.1 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 02 kl. 23:59
Maximum temperatur 18.3°C den 02 kl. 18:58
Minimum temperatur 13.1°C den 02 kl. 08:07
Maximum fuktighet 88% den 02 kl. 00:40
Minimum fuktighet 66% den 02 kl. 22:22
Maximum barometer 993.7 mb den 02 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 02 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 11.3 m/s den 02 kl. 19:13
Maximum vindby 11.3 m/s från 360°(N) den 02 kl. 19:13
Maximum värmeindex 18.3°C den 02 kl. 18:58

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag3 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 15.5°C
Genomsnittlig fuktighet 85%
Genomsnittlig daggpunkt 12.9°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 6.3 m/s
Genomsnittlig vindby 6.7 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 03 kl. 09:03
Maximum temperatur 16.9°C den 03 kl. 19:29
Minimum temperatur 13.0°C den 03 kl. 08:22
Maximum fuktighet 95% den 03 kl. 22:34
Minimum fuktighet 68% den 03 kl. 01:43
Maximum barometer 993.7 mb den 03 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 03 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 10.8 m/s den 03 kl. 19:52
Maximum vindby 11.8 m/s från 360°(N) den 03 kl. 15:53
Maximum värmeindex 16.9°C den 03 kl. 19:29

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag4 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.4°C
Genomsnittlig fuktighet 94%
Genomsnittlig daggpunkt 15.5°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 7.7 m/s
Genomsnittlig vindby 8.2 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 04 kl. 23:59
Maximum temperatur 17.3°C den 04 kl. 18:35
Minimum temperatur 15.6°C den 04 kl. 07:51
Maximum fuktighet 96% den 04 kl. 20:50
Minimum fuktighet 92% den 04 kl. 23:59
Maximum barometer 993.7 mb den 04 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 04 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 12.4 m/s den 04 kl. 17:20
Maximum vindby 12.4 m/s från 360°(N) den 04 kl. 21:19
Maximum värmeindex 17.3°C den 04 kl. 18:35

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag5 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.5°C
Genomsnittlig fuktighet 93%
Genomsnittlig daggpunkt 15.3°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 7.6 m/s
Genomsnittlig vindby 8.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 05 kl. 23:59
Maximum temperatur 17.9°C den 05 kl. 19:09
Minimum temperatur 15.3°C den 05 kl. 06:03
Maximum fuktighet 95% den 05 kl. 07:47
Minimum fuktighet 90% den 05 kl. 18:01
Maximum barometer 993.7 mb den 05 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 05 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 12.4 m/s den 05 kl. 16:05
Maximum vindby 13.4 m/s från 360°(N) den 05 kl. 15:05
Maximum värmeindex 17.9°C den 05 kl. 19:09

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag6 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.1°C
Genomsnittlig fuktighet 85%
Genomsnittlig daggpunkt 13.5°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 5.9 m/s
Genomsnittlig vindby 6.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 06 kl. 23:59
Maximum temperatur 18.3°C den 06 kl. 16:23
Minimum temperatur 12.2°C den 06 kl. 05:04
Maximum fuktighet 92% den 06 kl. 23:59
Minimum fuktighet 75% den 06 kl. 10:45
Maximum barometer 993.7 mb den 06 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 06 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 12.4 m/s den 06 kl. 14:47
Maximum vindby 13.9 m/s från 360°(N) den 06 kl. 13:15
Maximum värmeindex 18.3°C den 06 kl. 16:23

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag7 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.3°C
Genomsnittlig fuktighet 94%
Genomsnittlig daggpunkt 15.3°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 4.3 m/s
Genomsnittlig vindby 4.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 07 kl. 23:59
Maximum temperatur 17.1°C den 07 kl. 10:38
Minimum temperatur 15.3°C den 07 kl. 05:52
Maximum fuktighet 96% den 07 kl. 23:59
Minimum fuktighet 92% den 07 kl. 03:46
Maximum barometer 993.7 mb den 07 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 07 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 6.7 m/s den 07 kl. 17:10
Maximum vindby 7.7 m/s från 360°(N) den 07 kl. 10:32
Maximum värmeindex 17.1°C den 07 kl. 10:38

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag8 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.1°C
Genomsnittlig fuktighet 98%
Genomsnittlig daggpunkt 15.7°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 4.9 m/s
Genomsnittlig vindby 5.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 08 kl. 23:59
Maximum temperatur 17.4°C den 08 kl. 13:49
Minimum temperatur 14.7°C den 08 kl. 06:20
Maximum fuktighet 99% den 08 kl. 23:59
Minimum fuktighet 96% den 08 kl. 14:44
Maximum barometer 993.7 mb den 08 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 08 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 9.3 m/s den 08 kl. 14:52
Maximum vindby 10.3 m/s från 360°(N) den 08 kl. 14:37
Maximum värmeindex 17.4°C den 08 kl. 13:49

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag9 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 15.8°C
Genomsnittlig fuktighet 99%
Genomsnittlig daggpunkt 15.7°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 4.3 m/s
Genomsnittlig vindby 4.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 09 kl. 11:00
Maximum temperatur 16.0°C den 09 kl. 00:06
Minimum temperatur 15.8°C den 09 kl. 11:00
Maximum fuktighet 99% den 09 kl. 11:00
Minimum fuktighet 98% den 09 kl. 00:11
Maximum barometer 993.7 mb den 09 kl. 11:00
Minimum barometer 993.7 mb den 09 kl. 11:00
Maximum vindhastighet 5.7 m/s den 08 kl. 00:51
Maximum vindby 6.7 m/s från 360°(N) den 09 kl. 00:50
Maximum värmeindex 16.0°C den 09 kl. 00:06

24 Hour Graph of this day is not available (20230909.gif)10 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.9°C
Genomsnittlig fuktighet 99%
Genomsnittlig daggpunkt 16.8°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 7.6 m/s
Genomsnittlig vindby 8.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 10 kl. 23:59
Maximum temperatur 17.5°C den 10 kl. 12:07
Minimum temperatur 15.8°C den 10 kl. 11:00
Maximum fuktighet 100% den 10 kl. 23:59
Minimum fuktighet 96% den 10 kl. 12:13
Maximum barometer 993.7 mb den 10 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 10 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 11.3 m/s den 10 kl. 16:18
Maximum vindby 12.4 m/s från 360°(N) den 10 kl. 15:20
Maximum värmeindex 17.5°C den 10 kl. 12:07

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag13 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 13.8°C
Genomsnittlig fuktighet 78%
Genomsnittlig daggpunkt 9.8°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 3.1 m/s
Genomsnittlig vindby 3.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 0.2 mm
Regn för detta år 455.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 13 kl. 23:27
Maximum temperatur 16.9°C den 13 kl. 18:00
Minimum temperatur 11.5°C den 13 kl. 23:17
Maximum fuktighet 100% den 13 kl. 18:01
Minimum fuktighet 57% den 13 kl. 19:32
Maximum barometer 993.7 mb den 13 kl. 23:27
Minimum barometer 993.7 mb den 13 kl. 23:27
Maximum vindhastighet 7.7 m/s den 13 kl. 18:35
Maximum vindby 8.2 m/s från 360°(N) den 13 kl. 18:23
Maximum värmeindex 16.9°C den 13 kl. 18:00

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag14 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 14.3°C
Genomsnittlig fuktighet 84%
Genomsnittlig daggpunkt 11.7°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 4.9 m/s
Genomsnittlig vindby 5.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 3.2 mm
Regn för detta år 458.3 mm
Maximum regn per minut 0.6 mm den 14 kl. 18:58
Maximum temperatur 16.4°C den 14 kl. 23:23
Minimum temperatur 11.3°C den 14 kl. 00:50
Maximum fuktighet 96% den 14 kl. 19:10
Minimum fuktighet 73% den 14 kl. 14:56
Maximum barometer 993.7 mb den 14 kl. 09:00
Minimum barometer 993.7 mb den 14 kl. 09:01
Maximum vindhastighet 12.4 m/s den 14 kl. 19:24
Maximum vindby 13.9 m/s från 360°(N) den 14 kl. 19:22
Maximum värmeindex 16.4°C den 14 kl. 23:23

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag15 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 14.4°C
Genomsnittlig fuktighet 94%
Genomsnittlig daggpunkt 13.4°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 2.5 m/s
Genomsnittlig vindby 2.7 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 3.2 mm
Regn för detta år 458.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 15 kl. 15:00
Maximum temperatur 16.5°C den 15 kl. 15:00
Minimum temperatur 12.1°C den 15 kl. 07:25
Maximum fuktighet 98% den 15 kl. 08:48
Minimum fuktighet 88% den 15 kl. 00:11
Maximum barometer 993.7 mb den 15 kl. 14:42
Minimum barometer 993.7 mb den 15 kl. 10:43
Maximum vindhastighet 6.2 m/s den 14 kl. 00:39
Maximum vindby 7.2 m/s från 360°(N) den 15 kl. 00:02
Maximum värmeindex 16.5°C den 15 kl. 15:00

24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)16 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 16.0°C
Genomsnittlig fuktighet 92%
Genomsnittlig daggpunkt 14.6°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 2.9 m/s
Genomsnittlig vindby 3.2 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 3.2 mm
Regn för detta år 458.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 16 kl. 23:59
Maximum temperatur 17.6°C den 16 kl. 15:02
Minimum temperatur 13.4°C den 16 kl. 23:59
Maximum fuktighet 96% den 16 kl. 22:45
Minimum fuktighet 87% den 16 kl. 15:03
Maximum barometer 993.7 mb den 16 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 16 kl. 15:00
Maximum vindhastighet 10.3 m/s den 16 kl. 23:08
Maximum vindby 11.8 m/s från 360°(N) den 16 kl. 22:51
Maximum värmeindex 17.6°C den 16 kl. 15:02

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag17 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 14.4°C
Genomsnittlig fuktighet 83%
Genomsnittlig daggpunkt 11.4°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 9.8 m/s
Genomsnittlig vindby 11.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 3.2 mm
Regn för detta år 458.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 17 kl. 23:59
Maximum temperatur 15.7°C den 17 kl. 22:01
Minimum temperatur 12.7°C den 17 kl. 02:30
Maximum fuktighet 93% den 17 kl. 23:59
Minimum fuktighet 76% den 17 kl. 13:05
Maximum barometer 993.7 mb den 17 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 17 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 16.5 m/s den 17 kl. 23:56
Maximum vindby 17.5 m/s från 360°(N) den 17 kl. 23:54
Maximum värmeindex 15.7°C den 17 kl. 22:01

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag22 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 14.6°C
Genomsnittlig fuktighet 86%
Genomsnittlig daggpunkt 12.3°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 3.9 m/s
Genomsnittlig vindby 4.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 9.2 mm
Regn för detta år 464.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 22 kl. 23:59
Maximum temperatur 15.6°C den 22 kl. 14:00
Minimum temperatur 11.7°C den 22 kl. 23:59
Maximum fuktighet 95% den 22 kl. 23:59
Minimum fuktighet 82% den 22 kl. 19:26
Maximum barometer 993.7 mb den 22 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 22 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 9.3 m/s den 22 kl. 14:00
Maximum vindby 11.3 m/s från 360°(N) den 22 kl. 14:00
Maximum värmeindex 15.6°C den 22 kl. 14:00

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag23 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 12.7°C
Genomsnittlig fuktighet 88%
Genomsnittlig daggpunkt 10.7°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 5.0 m/s
Genomsnittlig vindby 5.3 m/s
Genomsnittlig vindriktning 360° (N)
Regn för denna månad 9.2 mm
Regn för detta år 464.3 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 23 kl. 23:59
Maximum temperatur 15.6°C den 23 kl. 16:54
Minimum temperatur 10.1°C den 23 kl. 07:39
Maximum fuktighet 98% den 23 kl. 07:55
Minimum fuktighet 70% den 23 kl. 16:58
Maximum barometer 993.7 mb den 23 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 23 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 12.9 m/s den 23 kl. 15:27
Maximum vindby 12.9 m/s från 360°(N) den 23 kl. 15:28
Maximum värmeindex 15.6°C den 23 kl. 16:54

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag24 September Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 13.7°C
Genomsnittlig fuktighet 86%
Genomsnittlig daggpunkt 11.3°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 7.4 m/s
Genomsnittlig vindby 7.9 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 10.0 mm
Regn för detta år 465.1 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 24 kl. 19:14
Maximum temperatur 16.6°C den 24 kl. 23:59
Minimum temperatur 10.6°C den 24 kl. 03:46
Maximum fuktighet 96% den 24 kl. 22:31
Minimum fuktighet 75% den 24 kl. 11:06
Maximum barometer 993.7 mb den 24 kl. 23:59
Minimum barometer 993.7 mb den 24 kl. 23:59
Maximum vindhastighet 14.9 m/s den 24 kl. 23:57
Maximum vindby 16.0 m/s från 360°(N) den 24 kl. 23:52
Maximum värmeindex 16.6°C den 24 kl. 23:59

Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dagGenomsnitt och extremer för månad September 2023 fram till idag 24
Medeltemperatur 15.4°C
Genomsnittlig fuktighet 89%
Genomsnittlig daggpunkt 13.6°C
Genomsnittlig barometer 993.7 mb
Genomsnittlig vindhastighet 5.8 m/s
Genomsnittlig vindby 6.3 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 10.0 mm
Regn för detta år 374.7 mm
Maximum regn per minut 0.6 mm den 14 kl. 18:58
Maximum temperatur 20.1°C den 01 kl. 11:10
Minimum temperatur 10.1°C den 23 kl. 07:39
Maximum fuktighet 100% den 13 kl. 18:01
Minimum fuktighet 57% den 13 kl. 19:32
Maximum barometer 993.7 mb den 14 kl. 09:00
Minimum barometer 993.7 mb den 14 kl. 09:01
Maximum vindhastighet 17.0 m/s från 360°(N) den 18 kl. 05:54
Maximum vindby 19.0 m/s från 360°(N) den 18 kl. 05:54
Maximum värmeindex 23.6°C den 01 kl. 11:10
Avg daily max temp 17.3°C
Avg daily min temp 12.9°C
Growing degrees days81.8 GDD


Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV
01 10:36hrs ET :2.4 mm 573.0 W/m 3.5 uv
02 08:12hrs ET :3.3 mm 578.0 W/m 3.8 uv
03 03:18hrs ET :2.1 mm 346.0 W/m 2.4 uv
04 10:54hrs ET :2.4 mm 563.0 W/m 4.3 uv
05 10:54hrs ET :2.6 mm 555.0 W/m 4.1 uv
06 10:12hrs ET :2.4 mm 575.0 W/m 3.9 uv
07 01:06hrs ET :1.0 mm 206.0 W/m 1.6 uv
08 03:42hrs ET :1.1 mm 626.0 W/m 3.5 uv
09 04:54hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
10 00:42hrs ET :1.5 mm 545.0 W/m 3.6 uv
11 04:06hrs ET :2.2 mm 0.0 W/m 0.0 uv
12 05:24hrs ET :1.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
13 03:36hrs ET :3.9 mm 172.0 W/m 0.0 uv
14 01:18hrs ET :1.1 mm 610.0 W/m 3.5 uv
15 08:42hrs ET :2.4 mm 0.0 W/m 0.0 uv
16 02:24hrs ET :2.3 mm 466.0 W/m 2.3 uv
17 00:00hrs ET :0.0 mm 580.0 W/m 2.8 uv
18 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
19 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
20 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
21 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/m 0.0 uv
22 00:00hrs ET :0.0 mm 555.0 W/m 2.2 uv
23 00:00hrs ET :0.0 mm 524.0 W/m 2.3 uv
24 00:00hrs ET :0.0 mm 418.0 W/m 2.3 uv


Totalt dagligt regn
00.2 mm den 3
03.0 mm den 14
06.0 mm den 22
00.8 mm den 24