^^

Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station


Välj rapport och tryck OK:

Daglig rapport för månad Juni 2024

24 Hour Graph of this day is not available (2024060.gif)Genomsnitt och extremer för månad Juni 2024 fram till idag 0
Medeltemperatur 0.0°C
Genomsnittlig fuktighet 0%
Genomsnittlig daggpunkt 0.0°C
Genomsnittlig barometer 0.0 mb
Genomsnittlig vindhastighet 0.0 m/s
Genomsnittlig vindby 0.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 0° (N)
Regn för denna månad 9.0 mm
Regn för detta år 383.9 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 00 kl. 00:00
Maximum temperatur -70.0°C den 00 kl. 00:00
Minimum temperatur 100.0°C den 00 kl. 00:00
Maximum fuktighet 0% den 00 kl. 00:00
Minimum fuktighet 100% den 00 kl. 00:00
Maximum barometer 0.0 mb den 00 kl. 00:00
Minimum barometer 1100.0 mb den 00 kl. 00:00
Maximum vindhastighet 0.0 m/s från 00°(N) den 00 kl. 00:00
Maximum vindby 0.0 m/s från 00°(N) den 00 kl. 00:00
Maximum värmeindex -100.0°C den 00 kl. 00:00


Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV
01 00:06hrs ET :0.0 mm 320.0 W/m 0.0 uv


Totalt dagligt regn